Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokemusasiantuntijoiden verkosto

Eri puolilla maata on koulutettu ja koulutetaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tekemään kertomaan kokemuksistaan ja tekemään myös kokemusarviointia ja -tutkimusta.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä tai omaisena tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijoiden ja -arvioitsijoiden osaamista tarvitaan mm: palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, kokemusasiantuntijoina erilaisissa työryhmissä, luennoitsijoina ja opetustehtävissä oppilaitoksissa, seminaareissa, yleisötilaisuuksissa, tiedotustapahtumissa, työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, kirjallisten materiaalien sekä arviointiselvitysten tuottamisessa.

Lisätietoja Mielenterveyden keskusliitosta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.