Kategoriat
aspa

Suuntaaja 3/2011 ilmestynyt

Suuntaaja on erityisryhmien asumiseen keskittyvä verkkolehti. Lehden kirjoitukset käsittelevät muun muassa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, asumispalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta, hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmää ja sen problematiikkaa, järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintakentän muutoksia.

Numeron 3/2011 teemana on vammaispalvelut muutoksessa. Esimerkkejä artikkeleista:

  • Aulikki Rautavaara: Tulevaisuuden vammaispolitiikkaa tekemässä
  • Tuija Anttila; Valtakunnallinen vammaispalveluhanke tähtää osallisuuden vahvistamisen
  • Juha-Pekka Konttinen: Vammaisten ihmisoikeudet Suomessa
  • Matti Ojala: Vammaispalvelulaki uudistui – mikä muuttui?

Seuraava numero ilmestyy maaliskuussa 2012.

Kategoriat
aspa mielenterveys politiikka

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokemusasiantuntijoiden verkosto

Eri puolilla maata on koulutettu ja koulutetaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tekemään kertomaan kokemuksistaan ja tekemään myös kokemusarviointia ja -tutkimusta.

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja päihdeongelmista, joko niistä kärsivänä, niistä toipuneena tai palveluita käyttäneenä tai omaisena tai läheisenä.

Kokemusasiantuntijoiden ja -arvioitsijoiden osaamista tarvitaan mm: palveluiden suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa, kokemusasiantuntijoina erilaisissa työryhmissä, luennoitsijoina ja opetustehtävissä oppilaitoksissa, seminaareissa, yleisötilaisuuksissa, tiedotustapahtumissa, työyhteisöjen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, kirjallisten materiaalien sekä arviointiselvitysten tuottamisessa.

Lisätietoja Mielenterveyden keskusliitosta.

Kategoriat
aspa

Suuntaaja 3/2011 on ilmestynyt

SuuntaajaSuuntaaja on erityisryhmien asumiseen keskittyvä uusi sähköinen lehti. Lehden kirjoitukset käsittelevät muun muassa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumista, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, asumispalveluiden nykytilaa ja tulevaisuutta, hyvinvointiyhteiskunnan palvelujärjestelmää ja sen problematiikkaa, järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimintakentän muutoksia.

Huomaa myös lehden lukijakysely.

Kategoriat
aspa politiikka

Reformin pirstaleet – mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen

Vastapaino: Reformin pirstaleet

Reformin pirstaleet pureutuu suomalaisen mielenterveyspolitiikan lähihistoriaan ja nykytilaan käsitellen mielenterveysongelmien ja psyykkisen oireilun hallintaa, säätelyä ja hoitoa nyky-Suomessa.

Psykiatrian muutos avohoitoa painottavaksi, mielenterveystyön leviäminen laajasti sosiaalityöhön ja terveydenhoitoon, lääkehoidon lisääntyminen ja arkipäiväistyminen, asiakastyön muutos sekä palvelunkäyttäjien aktivismi ja asiantuntijuus ovat kirjan keskeisiä aiheita. Lisäksi teoksessa käsitellään runsaasti psykiatrian ja mielenterveyspalvelujen historiaa.

Reformin pirstaleet osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun mielenterveystyön kriisistä ja kirja valaisee yleisemmin sitä, mitä julkisissa hyvinvointipalveluissa on tapahtunut ja tapahtumassa, kun palveluja ”tehostetaan” markkinalähtöisesti. Kirja luo näihin kehityskulkuihin monipuolisen katsauksen, sillä artikkeleissa yhdistyvät alan kriittisten ammattilaisten, mielenterveysaktivistien ja akateemisten tutkijoiden näkökulmat.

Kirjoittajajoukossa myös työtoverini ASPAsta, informaatiosuunnittelijamme Saara Kanula.

Kategoriat
aspa

TietoTähkä 4/2011

ASPAn tietopalveluiden koostamaan TietoTähkään (pdf 450 Kt) on koottu tärkeimmät erityisryhmien asumiseen liittyvät ajankohtaiset aiheet ja uutiset.