Konsultaatio ja koulutus

  • Strategiatyö ja työyhteisökehittäminen järjestöissä – näinä vuosina erityisesti käynnissä olevan sote-uudistuksen aiheuttamat haasteet niin palveluissa kuin vapaaehtoistyössä ja kansalaistoiminnassa. Sekä kokonaistoiminta että hankekohtainen kehittämistyö. SOSTEn jäsenyhdistysten osalta teen tätä työtä liiton jäsenpalveluna.
  • työyhteisökehittäminen terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen työyhteisöissä, kaikilla kolmella sektorilla. Aiemman työuran kautta tutuimpina ympäristöinä psykiatrian ja mielenterveystyön yksiköt. Viime vuosina yhä enemmän myös sosiaaltoimi, mm. lastensuojelun ja perhetyön yksiköt.
  • Laatutyö, EFQM- ja CAF -mallit ja niiden soveltaminen sosiaalipalveluissa. Kokemus näistä perustuu ASPA-säätiössä suunnittelemaani ja koordinoimaani EFQM-mallin käyttöönottoon vuosina 2002-2006, sekä työskentelyyn Suomen laatukilpailun arvioijaryhmissä (Laatukeskus Oy 2006, 2010, 2012)