Työyhteisöt: laatu ja kehittäminen

  • Strategiatyö ja työyhteisökehittäminen. Sekä organisaation kokonaistoiminta että hankekohtainen kehittämistyö, erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen työyhteisöissä. Aiemman työuran kautta tutuimpina ympäristöinä psykiatrian ja mielenterveystyön yksiköt. Viime vuosina yhä enemmän myös sosiaaltoimi, mm. lastensuojelu ja perhetyö.
  • Laatutyö, EFQM- ja CAF -mallit ja niiden soveltaminen sosiaalipalveluissa. Kokemus näistä perustuu ASPA-säätiössä suunnittelemaani ja koordinoimaani EFQM-mallin käyttöönottoon vuosina 2002-2006, sekä työskentelyyn Suomen laatukilpailussa ja muissa Laatukeskus Oy:n EFQM-järjestelmään perustuvissa laatukilpailuissa arvioijaryhmän jäsenenä vuosina 2006, 2010, 2012, 2017.