Työyhteisöjen kehittäminen

Työnohjauksen ohella olen vuosien varrella tehnyt monenlaista työyhteisöjen kehittämiseen ja työhyvinvointiin liittyvää. Jos yhteisösi tarvitsee suunnittelun tai toteutuksen tukea  alla lueteltujen tyyppisissä asioissa, ota yhteyttä: vesa <at> vesasalmi.net.

  • Työyhteisökehittäminen ja -konsultointi. Suunnittelu ja toteutus: työkulttuuriin, ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen vaikuttavat toimenpiteet – esim. eri osa-alueita sisältävät kokonaisuudet / suunnittelu ja (osa)toteutus, kriisikonsultaatiot.
  • Strategiatyön suunnittelu ja fasilifointi, erityisesti sote-järjestöissä. Aiemman työuran kautta tuttuja ympäristöjä ovat myös psykiatrian ja mielenterveystyön yksiköt sekä asumispalvelut. Strategiatyö tarkoittaa suuressa määrin sote-muutoksen vastaanottamista, ja pitkään muutosvaiheeseen varautumista. Valtakunnallista sote-uudistuksen prosessia olen seurannut SOSTEn kattojärjestönäkökulasta v. 2013 lähtien.
  • Organisaation  kokonaistoiminta ja erilliset hankkeet: prosessien sujuvuuden  arviointi. Laatukeskus Oy:n EFQM-järjestelmään perustuvissa laatukilpailuissa olen toiminut arvioijaryhmän jäsenenä vuosina 2006, 2010, 2012, 2017. Voin suunnitella ja o0lla mukana toteuttamassa EFQM- ja CAF -pohjaisia arviointeja.
  • Laadunhallinta, työn laadun ja tulosten arviointi: EFQM- ja CAF -mallit ja niiden soveltaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Voin suunnitella ja olla mukana toteuttamassa laadun ja tulosten arviointiärjestelmiä alla olevin rajauksin.
    • Alkujuuriltaan autoteollisuudesta peräisin olevia laajoja laatujärjestelmiä (ISO 9000, EFQM) ei käsitykseni mukaan ole yleensä järkevää soveltaa ”sateenvarjona” kokonaiseen sosiaali- tai terveysalan organisaatioon. Ainoastaan sen sellaisiin osiin, joissa tulokset ovat yksiselitteisesti ja läpeensä kvantitatiivisia.
    • Kokonaisen ja järkevän  arvioistisysteemin rakentamisessa käyttökelpoisia ovat esim. sosiaalityön ja järjestötyön arviointiin kehitetyt työkalut. sosiaalityön kohdalla ks. esim. THL:n arviointisivusto, järjestötyön kohdalla esim. SOSTEn järjestöarvioinnin työkalut. Näiden ohessa voin olla hyödyksi soveltaa vaikkapa ISO-laatujärjestelmän osia palkkahallintoon, kiinteistöjen hallintaan, tms.